Kendimize bakmak kişisel bakım rutinlerinden daha fazlasını kapsamaktadır. Klasik bakım rutinlerinden daha fazlasını aradığımız bu süreçte mental sağlımızı güçlendirmek için araştırmalar yapıyoruz. Araştırmalar doğrultusunda da “Wellness” kelimesiyle çokça karşılaşıyoruz.
Peki bu Wellnes nedir? Wellness, bir insanın sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak kendisini iyi hissetmesi için yaptığı çalışmaların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Kısaca açıklamamız gerekirse: İyi yaşam ya da sağlıklı yaşam olarak da adlandırabiliriz. Farklı alanlarda kendi içinde çeşitlere bölünen wellness konusunu kendinize “iyi” bakmanız için bu yazımızda derledik.

1.Fiziksel Wellness:

Fiziksel Wellness, kendi vücudumuzu ve vücudumuzun ihtiyaçlarının farkında olmak, daha zinde bir beden ve daha zinde bir zihin mantığını benimseyerek hareket etmek olarak tanımlanabilir.
Fiziksek iyilik hali için yapmamız gereken birkaç öneri:

– Sürdürebilir beslenme şeklini benimseyin.
– Düzenli egzersiz yapın.
– Kaliteli uyku uyuyun.
– Alkol, sigara gibi yabancı maddelerden uzak durun.

2. Düşünsel Wellness:

Düşünsel Wellness diğer adıyla Entelektüel Wellness, kültürel ve toplumsal faaliyetlere katılmayı ifade eder. Merak duygusunu yaşatmaya, yaratıcılığı desteklemeye, yaşam boyu öğrenmeye ve farklı fikirleri keşfederek çok yönlü bir kişilik oluşturmaya teşvik eder.
Düşünsel/Entelektüel Wellness özellikleri kazanmamıza yardımcı olabilecek öneriler:

– Daha çok okuyun.
– Farklı konuları tartışın.
– Yeni yetenekler ve beceriler edinin.
-Meditasyon yapın.

3. Duygusal Wellness:

Kişinin olumlu duygular, ruh halleri ve düşünceler üretme yeteneğidir. Duygusal iyilik hali kişinin olumluya odaklanmasıdır. Kişisel davranışlarımızdan sorumludur ve duygusal yönden iyi olan bir kişi, kendisinin farkındadır görüşünü kabul eder.
Duygusal Wellness özellikleri kazanarak, kendimizi “daha iyi” hissetmemize yardımcı olabilecek öneriler:

-Stresle başa çıkabilme yetkinliğini geliştirmek.
-Öz farkındalığa sahip olmak.
-Kendi hislerini kabul ederek duygularını yapıcı bir şekilde yönetebilme
-Kendi değer ve tutumlarının farkında olmak.

4. Sosyal Wellness:

İnsan ve çevre ilgisini kapsar. Sağlıklı bir çevreyi desteklemek/korumak, daha iyi bir iletişime teşvik etmek, topluluk arasında karşılıklı saygıyı amaçlar.
Sosyal Wellness geliştirmek için önerilerimiz:

-Diğer canlılarla empati yapabilmek.
-Yer aldığın topluluğa katkı sağlamak.
-Kültürel ve sosyal değerlere saygı duymak.
-Sağlıklı ve güvene dayalı ilişkiler kurmak.

5. Çevresel Wellness:

Doğa ile etkileşimi teşvik eder. Sağlık için zararlı olmayan temiz ve güvenli bir çevrede yaşamayı amaçlar ve sürdürebilir yaşam stili ile öne çıkar.
Çevresel Wellness için kazanabileceğimiz bazı farkındalıklar:

Doğaya yakın olmak.
-Sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturmak
-Çevreye karşı duyarlılık geliştirmek.