Her burcun olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da vardır. Burçların bu olumsuz özelliklerine burçların gölge yanları ismi verilir. Bazı insanlar burcunun pozitif yanlarını ağırlıklı olarak alır kişiliğinde, bazı insanlar ise gölge yanlarını ağırlıklı olarak alır. Peki, nedir bakalım burçların gölge yanları?

Koç

Koç burcunun çocuksu ve güçlü bir egosu vardır, bu egosu zaman zaman en büyük düşmanı da olabilir. Sabırsızlıkla dolu istekleri, kavgacı ve gürültücü bir yanı vardır. Görevlerden ve sorumluluklardan sıkılır, uzun vadeli projelere odaklanmakta zorlanır. Sürekli heyecan arayışı insanı yorar ve talepleri hiç bitmeyen bir döngü olabilir. Sinirlendiğinde, sert ve acımasız olmaktan çekinmez, kavgacı ve insafsız olabilir. Kontrol takıntısı vardır ve affetmeyi pek düşünmez. Ayrıca kinci ve bencil bir yanı da vardır. Aşkta kendisine hayran bir partner arayışı içindedir, bu da onun narsistik yönünü gösterir.

Boğa

Boğa burçları sıklıkla tembellik eğilimindedirler ve hareketleri genellikle yavaş ve ağır ilerler. Rahatlarına düşkünlükleri, bazen önemli işleri ihmal etmelerine sebep olabilir. Öfkelendiklerinde ise agresif ve kaba bir tutum sergileyebilirler. Güvence arayışları değişime karşı dirençli olmalarına neden olabilir ve yeni fikirlere veya deneyimlere kapalı olabilirler. Ayrıca, sahip olduklarına aşırı derecede bağlı olabilirler ve alışkanlıklarını değiştirmekte isteksiz olabilirler. Bu tutumları, ilişkilerinde de zorluklar yaşamalarına neden olabilir; sabit fikirli ve inatçı olmaları partnerlerini usandırabilir ve iletişimde zorluklar yaşanabilir. Aşırıya kaçan zevk düşkünlükleri de başkalarıyla olan ilişkilerinde dengeyi bozabilir ve partnerlerini huzursuz edebilir.

İkizler

İkizler burcu sık sık değişken ruh halleriyle mücadele eder ve dikkatleri, enerjileri çabuk yönlendirilebilir. Bu durum, hedeflerine odaklanmalarını zorlaştırabilir ve uzmanlaşmalarını geciktirebilir. Ayrıca, bazen sadece konuşmakla yetinirler ve eyleme geçmede zorlanabilirler. Ticari zekalarını kullanma eğilimleri vardır ve bazen üçkağıtçılığı tercih edebilirler. İkizler, sürekli hareket halinde olan ve sabit duramayan bir yapıya sahiptir, bu da ilişkilerinde istikrarsızlık yaratabilir ve partnerlerini karmaşık duygusal iniş çıkışlara sürükleyebilir. Ayrıca, dedikodu yapma eğilimleri de bulunabilir ve aşkta sürekli olarak yeni ilişkilere yönelme ihtiyaçları olabilir, bu da onları sadık bir partner olmaktan uzaklaştırabilir.

Yengeç

Yengeç burcu zaman zaman değişken ve güvenilmez olabilir. Davranışları genellikle belirsizdir ve tutarsızlık gösterebilirler. Ayrıca, tembellik eğilimleri vardır ve hareket etmekten kaçınabilirler. Başkalarına aşırı derecede bağımlı olma eğilimleri, onları kişisel gelişimleri konusunda geri tutabilir ve sorumluluk almaktan kaçınmalarına neden olabilir. Sürekli olarak başkalarının ilgisini ve beslemesini bekleyebilirler, bu da olgunlaşmalarını engelleyebilir ve çocuksu bir tavır sergilemelerine yol açabilir. Yengeçler, duygusal dalgalanmalarıyla da bilinirler ve bazen kendilerini çabuk etkileyebilirler. Bu durum, ilişkilerinde dengesizliklere neden olabilir ve partnerlerini anlamakta zorlanabilirler. Ayrıca, romantik ilişkilerinde duyguları kullanma eğilimleri vardır ve başkalarını manipüle edebilirler.

Aslan

Aslan burcunun egosu, genellikle en zayıf noktasıdır ve kontrol altında tutulmadığı takdirde, aslan kibir ve böbürlenme tuzağına düşebilir. Ego yönetiminde zorluk yaşayan bir Aslan, kendini aşırı derecede önemli ve üstün görmeye meyillidir; bu da ilişkilerinde sorunlara yol açabilir. Ayrıca, yenilgiyi kabul etmekte zorlanabilir ve zayıf görünmekten kaçınmak için çeşitli oyunlar kullanabilir, bu da etrafındakileri gerçek kişiliğinden uzaklaştırabilir. Kontrol ve yönetim arzusu da diğer bir olumsuz özellik olarak karşımıza çıkar; Aslanlar genellikle liderlik rolüne heveslidir ve başkalarını kontrol etmeye çalışabilirler. Aşkta, kendi benliklerine aşık bir şekilde, narsist eğilimler gösterebilirler ve partnerlerinden sürekli hayranlık bekleyebilirler. Ayrıca, tutku ile aşkı karıştırabilirler ve ilişkilerinde hızla değişen duygusal durumlarıyla partnerlerini zorlayabilirler.

Başak

Titizlik, prensipçilik ve mükemmeliyetçilik gibi özelliklerini aşırıya kaçıran başaklar, çoğu zaman çekilmez bir hal alabilir. Sürekli eleştiri ve memnuniyetsizlikleri, hem kendi hem de çevresindeki insanların mutsuz olmasına neden olabilir. Kendileriyle barışık olmakta zorlanırlar ve bu negatif tutumlarını her şeye yansıtabilirler. Ayrıca, stresli ve sinirli olma eğilimindedirler ve keyif alma duyguları genellikle zayıftır. Eleştiri yaparken nedenini belirtmedikleri için, eleştirileri kontrol veya yönetme arzusuyla mı yoksa gerçekten beğenmemeleriyle mi ilgili olduğu belirsiz olabilir. Aşırı titizlikleri ve kontrolcü tavırları, etraflarındaki insanlara sıkıcı ve baskıcı gelebilir. Aşkta, sürekli eleştirici tavırlarıyla sevdiklerini bunaltabilir ve ilişkilerini keyifsiz hale getirebilirler.

Terazi

Bazı Teraziler, çok sayıda tanıdıkla ilişki kurabilir ancak derin ve sağlam dostluklar kurmakta zorlanabilir, bu durum bazen kendi tercihleriyle de ilişkilendirilebilir. Haksızlıklara karşı durma arzusuyla hareket ederken, kendileri haksızlık yapabilir, bencil davranabilir ve başkalarını incitebilirler. Aşırı kibar ve anlayışlı olmalarıyla birlikte, zaman zaman aşırı kırıcı ve haşin olabilirler, bu da çevrelerindeki insanları uzaklaştırabilir. Bazı Teraziler, fazla yapay davranabilir ve insanlara yüzeysel ilgi gösterebilirler. Aşkta, kolayca etkilenen bir yapıları vardır ve şıpsevdi yanlarıyla hızla ilişkilere girebilirler ancak çabuk sıkılabilir ve ilişkileri bitirebilirler. Kararsızlıkları ve hayranlık duygularıyla birlikte, birden fazla ilişkiyi aynı anda yürütebilirler ve samimiyeti zayıf olabilir. Ayrıca, kıyaslama eğilimleri vardır ve başkalarının ilişkilerini kendi ilişkileriyle karşılaştırabilirler, bu da çevresindeki insanları rahatsız edebilir.

Akrep

Akrep burcunun duygusal ve isteklerinde aşırıya kaçma eğilimleri, tutucu ve talepkar bir tavır sergilemelerine neden olabilir. Ayrıca, bazı akrepler tembelliğe ve kolaycılığa meyledebilirler ve istekleri ile çıkarlarına aşırı derecede bağlı olabilirler. Bazıları ise dostluk kurmakta zorlanabilir çünkü ilk başta içten davranır ve gönlünü alır gibi görünse de sonradan kişileri çıkarları doğrultusunda kullanabilir ve ilişkiyi sonlandırabilirler. Bu tip akrepler genellikle kendiyle barışık değildirler ve sürekli olarak kendilerini gizlemeye ve mükemmel bir imaj çizmeye çalışırlar; zayıf görünmekten kaçınırlar ve insanlara zayıf yönlerini göstermekten çekinirler. Ayrıca, şüpheci ve kontrolcü olabilirler, bu da ilişkilerinde güven sorunlarına yol açabilir. Aşkta, cinsellik ve bencil isteklerini tatmin etmek ön planda olabilir ve partnerlerini maddi veya manevi olarak kullanmaktan çekinmeyebilirler.

Yay

Yay burcunun bazıları fikir ve inançlarında fanatik olabilir ve farklı düşüncelere düşmanca bir tavır sergileyebilirler. Din, felsefe, siyaset ve inanç konularında aşırıya kaçabilirler ve her şeyi abartabilirler. Kimi yaylar ise aşırı kendine güvenli ve tedbirsiz olabilir, kibirli ve böbürlenebilirler. Dikkatsiz ve patavatsız tavırlarıyla dikkat çekerler ve genellikle kuralları ve disiplini sevmezler. Hedeflerini hevesleri geçene kadar sürdürme eğilimleri vardır ve sürekli bir arayış ve huzursuzluk içinde olabilirler, bu da istikrarsız davranmalarına neden olabilir ve sorumluluktan kaçabilirler. Verdiği sözleri unutma eğilimleriyle birlikte fazla iyimser olabilirler ve dengesiz bir yapıya sahip olabilirler. Aşkta bazı yaylar çapkın bir yapıya sahip olabilir ve farklı ilişki deneyimlerine açık olabilir. Sorumluluklarından kaçma eğilimleriyle ilişkileri zorlayabilirler ve ilişkiyi sürekli yeni maceralar aramak gibi görebilirler.

Oğlak

Oğlak burcu genellikle bir şeyi başarana kadar aşırı derecede ciddi ve asık suratlı olabilir. Herkesin kendi gibi sorumluluk sahibi olduğunu düşündüğü için, gerçekte böyle olmadığını gördüklerinde insanlara karşı fazla eleştirel, acımasız ve tavizsiz olabilirler. İşkoliklik eğilimi ve sorunları aşırı ciddiye alma tutumları, hayattan zevk almayı kaçırmasına ve çevresindekileri de mutsuz etmesine neden olabilir. Başarıya olan tutkusu ve bencil yanı ağır basan bazı Oğlaklar, başarıyı doğru yollarla elde edemediklerinde, hile yapmaktan çekinmeyebilirler. Yenilgiden hiç hoşlanmazlar ve gerektiğinde hile yaparak bile kazanmayı tercih edebilirler. Ayrıca, kin tutma ve intikam alma eğilimleri vardır ve genellikle affetmezler. Biraz cimri olmaları da dikkat çeker. Aşkta aşırı kuralcı, ketum ve soğuk tavırlarıyla partnerlerinin duygularını hızla söndürebilirler. Kurallarla dolu bir ilişki, aşkın ateşini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kova

Kova burcunun asi ve isyankar yanı bazen olumlu bir özellik olabilir. Zaman zaman aşırıya kaçabilir ve dengesizliklere neden olabilir. Tek başına hareket etmeyi seven, bağımsız ve özgürlükçü bir yapısı vardır ancak bu özellikleri abartabilir ve başkalarını yönetmekten çekinmeyebilir. Demokrat olduğunu iddia etmesine rağmen bazen bireyselliğini abartır ve bağlılıktan kaçabilir, hatta başkalarına karşı bencil olabilir. Bazı Kovalar, dışarıdan modern görünse de içsel tutucu ve hatta despot olabilirler. Üstünlük iddiasıyla hareket eden Kovalar, sürekli ukalalık yapabilirler ve “en iyi ben bilirim” havasıyla çevrelerini rahatsız edebilirler. Aşkta, bazı Kovalar bencil, çıkarcı ve soğuk olabilirler. Diğerleri ise sürekli heyecandan heyecana koşan, durmak bilmeyen bir aşık profilini sergileyebilirler, özgürlük ile aşk arasında sıkça kararsızlık yaşayabilirler.

Balık

Balık burcunun tembellik eğilimiyle beraber, üşengeçlik ve boş işlerle vakit geçirme isteği bulunur. Sorumlulukları başkalarının üzerine atma konusunda ustalaşabilirler. Gerçeklerden uzaklaşıp fantezi dünyasında yaşamaya meyilli olmaları, zamanla akıl sağlıklarını etkileyebilir ve depresyonla mücadele etmelerine neden olabilir. Bazıları gerçeklerden kaçmak için içkiye, sigaraya veya uyuşturucuya yönelebilirler ve iradeleri zayıf olabilir. Bazı Balıklarda ise gizli bir lüks sevgisi ve yapay bir sosyete havası görülebilir. Bazıları ise acıma ve merhamet duygularını kendi çıkarları için kullanabilir, masum edebiyatlarıyla insanları manipüle edebilirler. Aşkta, sevgilerini çıkarları için kullanabilirler çünkü genellikle hayata karşı tembel bir tavır sergilerler ve birilerinin kendileriyle ilgilenmesini beklerler. Gerçekten aşık olsalar bile, sorumluluk almayı istemezler ve bu yüzden partnerlerinin kendilerinden beklentilerinden kaçınabilirler. Bazıları ise depresif ve sürekli küskün tavırlarıyla sevdiklerini yorabilirler.

Daha fazla bu tarz içerik için Astroloji kategorimize göz atabilirsin. Aramıza katılmak istersen Listeliyoruz Instagram adresinden bize mesaj atabilirsin❤️

Yazan:

Alev Ateş

Sadece 27.