Tek bir aşk kavramı olmayacağı gibi aşkı yaşama biçimi de herkes için farklıdır. Sosyolog John Alan Lee, herkesin kendine göre bir aşk kavramı ve yaşayış biçiminin var olmasından yola çıkarak, aşk üzerine araştırmalar yapmıştır. Araştırmaları sonucunda, aşkı 6 farklı tür şeklinde kategorize edip, renklerle betimlemiştir.

Aşkın 6 halinden sen hangisi olduğunu merak ediyorsan kendini keşfetmen için aşağıda listeliyoruz.

1. Eros Aşk:

Bir insana duyulan hem fiziksel hem duygusal anlamdaki aşk halidir.
Tutkuyla yaşanan aşk Eros’un rengi kırmızıdır. İlk görüşte aşk olarak tanımlandığı için “Yıldırım Aşkı” olarak da bilinebilir. Bu aşk türünde, tutku ve romantizm başroldedir. Partnerler için fiziksel görünüm oldukça önemlidir.

2. Ludus Aşk:

Bir oyun ya da fetih gibi oynanan aynı anda birkaç kişiyle yaşanabilen aşk halidir.
Oyun gibi yaşanan aşk Ludus’un rengi mavidir. Bir diğer adıyla Oyun Tipi Aşk olarak bilinen aşkın bu halinde, ilişki bir oyun gibidir ve eğlence ön plandadır. Partnerlerin arasındaki bağ yüzeysel ve gelişmemiştir. Derin bir tutku ve bağ oluşmadığı için ilişkiden kısa sürede vazgeçebilir ve birden çok kişiyle olma eğilimi bulunmaktadır.

3. Storge Aşk:

Arkadaşlıktan doğan, zaman içinde oluşan aşktır.
Arkadaşlıktan gelen aşk Storge’un rengi sarıdır. Kalıcı Aşk olarak bilinir ve adlandırılır. Bu aşk tipinin temeli dostluğa ve arkadaşlığı dayandığı için tutkuya değil benzerliğe önem verilir. Kişilerin ilişkilerine arkadaş olarak başladığı ve zamanla ortaya çıkan ortak yönleriyle aşk ilişkisine döner. Arkadaşlıktan gelen bir ilişki olduğu için kişiler arasındaki sadakat ve bağ duygusu oldukça kuvvetlidir.

4. Pragma Aşk:

Pratiğe yönelik bir aşktır. Partnerler ilişkiye başlamadan önce ilişkiden ne isteyecekleri bilincinde olarak başlar, ilişkilerinden beklentileri gerçekçi ve pratiğe dönüktür.
Aklın yönettiği aşk Pragma’ın rengi yeşildir. Ludus ve Storge’nin birleşmesinden ortaya çıkan, mantığa dayalı bir aşk halidir. Bu ilişki türünde realist düşünce ve maddi unsurlar ön plandadır, kişi kendisinin toplumsal statüsüne ve entelektüel kimliğine uygun bir partner arayışındadır.

5. Mania Aşk:

Duygusal olarak iniş çıkışlar barındıran, kıskançlık ve aşırı sahiplenici duygular içeren saplantılı bir aşk türüdür.
İniş çıkışlarla dolu aşk Mania’nın rengi mordur. Eros ve Ludos’un birleşiminden ortaya çıkan bu aşk türünde, en tehlikeli aşk hali olarak tanımlanmaktadır. Kişileri takıntı haline getirecek şekilde kıskançlık ve kaybetme duygusu ağırlıklıdır. Toksik ilişkiler bu aşk tipine örnek verilebilir.

6. Agapi Aşk:

Kapsayıcı ve özverili bir aşk halidir.
Koşulsuz aşk Agapi’nin rengi turuncudur. Eros ve Storge birleşimi olan bu aşk türünde, Karşı tarafın mutluluğu ön planda olup, bencil olmayan, koşulsuz sevgi ve güven içeren duygular barındırmaktadır. Karşılıksız sevgi söz konusudur. Kişi, karşısındakini sadece “o” olduğu için sever, herhangi bir beklenti içine girmez. İlişkide fedakâr taraftır.