Hiç daha önce zihnimizin gücü üzerine düşünmüş müydün? Zihnimiz sandığımızdan daha güçlüdür. Öyle ki hastalıkların temel alanı tıp dünyasında da olan büyük etkilerini duyunca şaşıracaksın!

Plasebo etkisi denilen bu yöntem psikolojinin üzerindeki etkisi ile zihnin rahatlamaya ve telkine yönelik iyileştirici gücü olarak tanımlanır. Hastalar üzerinde doktorlar için bir başvuru tercihi ilaç olarak kullanılmaktadır. İlaç yazılıyor ve hastanın kullanması söyleniyor fakat şeker hapı olarak da geçen bu ilacın etkisiz olduğu elbet ki doktor tarafından biliniyor. Hasta bu ilaç ile iyi olacağım, hastalığıma iyi gelecek düşüncesi ile o ilacı kullandığında burada zihni devreye giriyor. Zihninin etkisi ile o ilaç vasıtasıyla iyi olacağına dair inancı pekişerek iyileşmesi psikolojik destek ile sağlanmış oluyor.

Plasebo ilaçları diğer ilaçlar gibi reçeteyle yazılsa da burada hastanın inanç faktörü büyük rol oynar. Hasta bu ilacın kendine iyi geleceği, iyileşeceği inancına sahip olmazsa zihni de bu konuda hastaya yardımcı olamaz.

Hastanın ruh hali de inanç durumu ile bağlantı kurularak plaseboların yarattığı etkiyi etkileyebilir. Plasebolar temelinde ilaç değildir. Şeker, tuz, su gibi bileşenleri içinde barındırmaktadır. İlaç olarak geçmez ama hastada plasebo etkilerinin faydası yadsınamaz. Plasebolar hastalar üzerinde direkt olarak tedavi edici etkiye sahipler.

Tabii bu kullanım yaygınlaştıkça eleştirilerden kaçmak da pek mümkün görünmemekte. Plasebo verilen hastalar plaseboyu ilaç olarak bilmekteler. Bunların plasebo olduğu hakkında hastaya bilgi verilmemekte. Bir nevi saklanmakta, gizli tutulmaktadır. Bu durumda birçok eleştirinin hedefi olmuştur. Peki sence bu durunu hastalardan saklamak ne kadar doğru? Uzmanlara gelince bu düşünceler ışığında ikiye ayrılan bir grup bulunmaktadır.

Plaseboların bir yan etkisi bulunmamakta. İçeriğinde de ilaç bileşeni olmamaktadır. Bu durumda plasebo kullanan hastalar yan etkilerden söz edebilir. Bu noktada da yine zihnimiz başrolü ele almaktadır. Zihnimizin sunduğu güçlü plasebo etkileri hastaya ilaç kullandığı inancı ile fiziksel olarak tepki vererek yan etkiler göstermektedir.

Plasebo etkisi uzun yıllardan beri kullanılan bir yöntem olmuştur. Geçmiş savaş dönemlerinde bile yaraların tedavisi için güçlü bir etki yaratmıştır. Faydaları hastaları iyileştirme noktasından ortaya çıkmaktadır. Hastanın hastalıktan sıyırılıp sağlığına kavuşmasında büyük etkilere sahiptir. Plasebo ilaçların tercih sebeplerinden biri de sadece kişilerin zihni ile bunu başarabilmesidir. Plasebonun etkisinden  günümüzde hala yararlanılmaktadır.